قوانین خرید

1) قیمت ونحوه پرداخت مبلغ مطابق تعرفه سایت به آدرس اینترنتی آدرس https://www.tiknab.ir بوده که پرداخت به صورت اینترنتی (پرداخت آنلاین) می باشد

2) خریدار تمام قوانین سایت در هنگام ثبت نام که در آدرس اینترنتی آدرس https://www.tiknab.ir می باشد را قبول و تأیید نموده است.

3) خریدار تحت هیچ عنوانی حق واگذاری کد نمایندگی اختصاص یافته را به غیر نخواهد داشت

4) فروشنده (تیکناب) هیچگونه مسئولیتی در مورد فعالیت ها و عملکرد خریدار نخواهد داشت

5) فروشنده(تیکناب) صرفا به عنوان تامین کننده بستر خدمات می باشد و کلیه مسئولیت ها در قبال چگونگی نحوه ی استفاده از کارت و کلیه موارد تبعی و سببی و قانونی در مدت و پس از اجرای این موارد به عهده خریدار می باشد.

6) درصورت بروز اختلال یا قطع شدن سرویس های موضوع قرارداد و یا هرگونه تصمیم از ناحیه فروشنده های بالادستی و مراجع ذیصلاح قانونی و SDP ها و تامین کنندگان زیرساخت این سرویس و یا تغییری در قیمت ها و خدمات کاری و تعرفه های خدمات، خریدار موظف به تمکین موارد و اعمال قوانین بالادستی می باشد و فروشنده نیز تابع اینگونه نظرات و دستورات بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت ارمغان تخفیف آریا ترشیز تیکناب (فروشنده) نبوده و خریدار نیز حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب می نمای

7) هزینه خدمات و اعطاء نمایندگی فروخته شده به هيچ وجه مسترد نخواهد شد و فروشنده وظيفه اي در قبال باز پس گیری خدمات نخواهد داشت.

8) فروشنده موظف به پشتیبانی بنابر مدت قرار داد خدمات فروخته شده و ایجاد و ارائه زیرساخت های لازم برای تأمین سرویس مربوطه می باشد.

9) فروشنده موظف است پس از واریز وجوه از طرف خریدار برای خرید خدمات های مختلف حداکثر ظرف 24 ساعت (روز کاری) نسبت به راه اندازی سرویس مربوطه اقدام نماید.

10) این قرارداد فروش هیچگونه حق انحصاری برای خریدار ایجاد نخواهد کرد و فروشنده می تواند خدمات مشابه را به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ارایه نماید

11) نماینده هیچگونه مسئولیتی در قبال پاسخ به شکایات و درخواست های مشتریان و مخاطبان خریدار ندارد و این مسئولیت برعهده شرکت ارمغان تخفیف آریا میباشد

12) در صورت بروز هر نوع تأثیر منفی بر کسب و کار و شهرت فروشنده(تیکناب) خسارت مادی و معنوی به وی ناشی از نقض تعهدات قراردادی تخلف و عدول از شرایط ارائه خدمات و یا سهل انگاری در اجرای مفاد این قرارداد در نتیجه عملکرد خریدار ، خسارات وارده و جرائم مربوطه می بایست محاسبه و ظرف مدت یک ماه به فروشنده پرداخت گردد

13) هرگونه مالیات بر ارزش افزوده که توسط نهاد های ذیربط دولتی تعیین گردد بر خدمات شرکت اعمال شده و مبلغ آن از خریدار دریافت میگردد.