اطلاعیه ها

پس از برنامه ریزی مجهز شدن استودیو تیکناب و جذب مربیان حرفه ای تیک آموز اولین پروژه ی آموزشی خود را در رشته ی زبان انگلیسی شروع کرد .و به یاری خداوند پروژه ها یکی پس از دیگری برنامه ریزی و به مرحله اجرا خواهد رسید

آموختن آغاز ثروت است

آموختن آغاز سلامتی است

آموختن آغاز معنویت است

معجزه جایی اتفاق می افتد که جستجو و یادگیری آغاز می شود .

امروزه یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه ارتقاء سطح مهارت و دانش خود در رشته های مختلف می باشد.زیرا هر فرد برای راه اندازی و ساخت یک شغل و یک زندگی بهتر نیازمند آموزش و مهارت های تخصصی و عمومی است .

مثلایک فروشنده نیاز به یادگیری فنون مذاکره و فروش دارد که یکی از مهارت های لازم برای تمام افراد جامعه است ،چون هر شخص در طول روز و عمر خود مشغول به فروش .مهارت ، دانش ،زمان ،محصول ،کالا و ... می باشد

معلم نیاز به آموزش رشته و همچنین مهارت های لازم آموزش دادن و صحبت کردن دارد.و مثال های فراوانی که برای ارزش آموزش میتوان یاد کرد

خانه دار ، دانشجو ،هنرجو ،معمار ، حسابدار ،و تمامی افراد جامعه نیاز شدید به آموزش های تخصصی و لازمه ارتباط برقرار کردن درست دارند ،تا بتوانند با اقشار مردم ارتباط بگیرند.

از این رو تیکناب با بررسی و تحقیقات لازم و نیاز سنجی بزرگ جوامع مختلف و ادامه ی هدف خود یعنی تآمین نیازهای اصلی جامعه همانند تیکارت و تیک سیر و سایر خدمات و تحقق نگرش وهدف والای کارآفرینی با همکاری مربیان ،آموزشگاه ها ، و مراکز آموزشی،بزرگترین مجموع آموزشی و آموزشکاه تیک آموز را راه اندازی کرد.

امید است به لطف خدا و به همت مربیان درجه یک .گامی بزرگ را در ارتقا سطح دانش ،علمی و مهارتی جامعه بردارد.

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.